O nás

Skutky naděje 2022 je již čtrnáctým ročníkem charitativního projektu, který se svým rozsahem, aktivním přístupem pořadatelů a hlavně samotných účastníků opět řadí k nejmasovějším humanitárním a charitativním akcím v celé České republice.
 
Projekt svými aktivitami oslovuje širokou veřejnost a všechny společenské vrstvy. Právě propojení různých společenských vrstev a jednotlivých odvětví sportovních i nesportovních aktivit je jednou z hlavních předností tohoto projektu.
 
Hlavní aktivity na které projekt "Skutky naděje" přispívá:
 
a.    Sbírka věnovaná na podporu a ulehčení života 
hendikepovaných a geneticky nemocných dětí
b.    Sbírka věnovaná na podporu volnočasových aktivit mládeže 

Organizátorem projektu  Skutky naděje. z.s. je společnost Erbia Holding a.s., která též zajišťuje servisní služby a marketing.
 
Hlavní organizátor odpovídá za koordinaci akce, za dodržení ustanovení pořádání veřejné sbírky, za zabezpečení technicko-organizační, materiální a mediální podpory celé akce. Jednotlivé sportovní aktivity Běhu naděje jsou pořádány místními pořadateli na základě jimi podané přihlášky a licence k pořádání dané akce, kterou vydává hlavní organizátor.
 
Od roku 2008 se stala hlavním organizátorem a majitelem práv Běhu naděje.
 

Zavřít okno