Setkání pořadatelů Běhu naděje 2017

02.12
2017

od 09:30 do 12:00

Uložit do (Outlook/Gmail)

Na setkání byl  předán šek na částku 480.000,-Kč panu Prof. Dr. Janu Starému,
přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie FN v Motole.

Zavřít okno

Přihlášení na akci

Zavřít okno