Stanovy Erbia Business Clubu

Tyto stanovy jsou platné od 1. 10. 2015
 

1.   O klubu


ERBIA BUSINESS CLUB je privátní, uzavřený klub, sdružující vybrané osobnosti, podnikatele a manažery. Jeho hlavním posláním je vytvářet členům ideální podmínky pro jejich osobní růst a obohacení. Klub pro své členy zajišťuje různé odborné, vzdělávací ale i společenské a sportovní setkání, kde vytváří ideální prostředí pro vzdělávání, zábavu, relaxaci, lobbing a osobní či firemní prezentaci.
 

2.    Členství


2.1.  Členství je možné získat pouze na základě doporučení alespoň jednoho člena klubu.
 
2.2.  Členem klubu se může stát pouze fyzická osoba po vyplnění registračního formuláře a schválení prezidentem klubu. Členství je platné od podpisu smlouvy.
 
2.3.  Při přijímání nových členů je kladen hlavní důraz na jejich osobní image a schopnost dobré klubové komunikace. Přijímání nových členů není omezeno podmínkou zamezení firemní oborové konkurence, jelikož členem klubu je fyzická osoba, ne společnost, ve které člen působí.
 

3.    Předčasné ukončení členství
 

3.1.  Klub může předčasně ukončit členovi členství z těchto důvodů:
 
a)     člen neuhradil v termínu členský příspěvek (toleruje se maximálně 14 dnů po písemném upozornění)
 
b)     člen je opakovaně v prodlení úhrad za výrobky nebo služby a to buď přímo společnosti ERBIA HOLDING a.s. nebo ostatním členům, poskytovatelům služeb nebo jiným subjektům, jejichž činnost souvisí s činností klubu.
 
c)     člen svým veřejným či jiným vystupováním způsobuje nebo by mohl způsobit újmu klubu nebo jednotlivým členům.
 
3.2.  Člen může předčasně ukončit členství v klubu, pokud prokáže, že by mu členství přineslo morální újmu.
 

4.     Poplatek za členství

 
4.1.  Poplatek za členství je smluvní částkou, která je pro každý rok stanovena představenstvem samostatně. Členský poplatek je splatný včetně DPH ve čtyřech čtvrtletních splátkách (pokud nebude stanoveno jinak).
 

5.     Obsah členství

 
5.1.  Hlavní náplní a posláním klubu je organizace společenských, sportovních, kulturních a  
vzdělávacích akcí kde klub svým členům vytváří ideální prostředí pro zábavu, relaxaci, lobbing a osobní či firemní prezentaci.
 
5.2.  Člen může ostatním členům v přiměřené formě (nevtíravě) prezentovat své aktivity a nabídnout své produkty či služby.
 
5.3.  Člen může (nebrání-li tomu jiné okolnosti) čerpat výhody vyplývající z rámcových smluv uzavřených společnosti ERBIA HOLDING a.s. s dodavateli služeb. Konkrétní znění podmínek je pravidelně aktualizováno a rozšiřováno na www.erbia.cz.
 
5.4.  Člen klubu nemá povinnost žádné obchodní spolupráce s jinými členy, vše je koncipováno na bázi dobrovolnosti. Samozřejmostí je ale co možná největší vzájemná vstřícnost a podpora
 

6.     Klubové akce

 
6.1.  Na uzavřené základní akce pořádané klubem mají přístup pouze členové klubu bez doprovodu a prezidentem pozvaní hosté. V pozvánce je uvedeno „bez doprovodu“.
 
6.2.  Klub v průběhu roku organizuje nebo spoluorganizuje i několik otevřených akcí kde členové mohou přijít i s doprovodem. V pozvánce je uvedeno s „doprovodem“.
 
6.3.  Dále klub pořádá i otevřené akce, například golfové či tenisové turnaje, „brunch/dinner meeting“ za účasti osobností politického, sportovního i kulturního života, zájezdy apod.), kde si svou účast každý člen hradí. Na těchto otevřených akcích je umožněna účast i nečlenů  klubu. Každá pozvánka na akci obsahuje mimo programu i stanovený jednorázový poplatek za účast a konkrétní storno podmínky
 
6.4.  Členové klubu, jejich hosté, respektive účastníci klubových akcí souhlasí s možným uveřejněním svých fotografií pro klubové účely.
 

7.     Řízení klubu

 
7.1.  Legislativně klub zastupuje představenstvo ERBIA HOLDING a.s.
 
7.2.  Představenstvo volí prezidenta klubu.
 
7.3.  Prezident klub navenek zastupuje, reprezentuje a určuje jeho strategii. 
 

8.     Povinnosti klubu a jeho členů

 
8.1.  V souvislosti se svou činností zachovává klub a členové mlčenlivost o všech informacích vyžadujících diskrétnost.
 
8.2.  Klub i členové vynakládají maximální úsilí k vzájemné důstojné prezentaci, čímž zvyšují prestiž členství a pozvedávají image klubu a své firemní značky.
 
8.3.  Klub a členové se neprodleně informují o veškerých skutečnostech majících souvislost s klubovou činností.
 
 
 
"Je třeba se snažit obohatit společenství,
protože jen to zase obohacuje člověka."

Antoine de Saint-Exupéry


Výsledek hlasování

Jaký typ pohonu u svého auta preferujete?

Zavřít okno

Zapomenuté heslo?

Chci být členem - Registrace